• Prihláste sa do systému (nie je podmienkou).
  • Vyberte si žiadaný tovar, zadajte počet kusov a kliknite na tlačidlo "Kupiť".
  • Na stránku košíka sa dostanete vždy po pridaní tovaru , alebo kliknutím na odkaz "Nákupný košík" v pravej časti dole. V tejto sekcii "Nákupný košík" môžete taktiež tovar z košíka zmazať, prípadne aktualizovať počet kusov. Ak máte v košíku tovar a počet kusov, ktorý chcete objednať ,vyberte si spôsob dopravy a  platby a pokračujte tlačítkom "Objednať" k uzavretie výberových kritérií.
  • Zadajte svoje údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail v prípade firmy IČO, DIČ resp.IČ DPH. Ak je adresa doručenia tovaru iná ako fakturačná, vpíšte ju do poznámok. V kolonkách so znakom * sú údaje , ktoré musíte vyplniť, alebo sa prihlásite pod svojím užívateľským menom a heslom.
  • Ak ste už registrovaní, po prihlásení sa objavia Vaše kontaktné údaje.
  • K objednanému tovaru je možné vložiť poznámku. V ďalšom kroku sa oboznámte s našimi obchodnými podmienkami a GDPR a ak súhlasíte potvrdte kvačkou. Stlačením tlačítka "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU" ste sa stali našim zákazníkom a začíname sa venovať Vašej objednávke. Obdržíte e-mail o potvrdení Vašej objednávky.Budeme Vás kontaktovať, ohľadom záväzného potvrdenia objednávky a termínu doručenia.
  • Objednávku môžete stornovať do 24 hod od zaslania.