Príbeh mlynárov Naldoni sa začal už v roku 1705.
Múky MOLINO NALDONI sú 100% prírodné bez pridania enzýmov a chemikálií.
Prvým znakom tejto kvality je vôňa, ktorú múka uvoľňuje priamo z cesta.
Z generácie na generáciu sa ich spôsob práce vždy vyvíjal experimentovaním, inováciami a každodenným objavovaním všetkých tajomstiev, ktoré tvoria rozdiel medzi akoukoľvek múkou a múkou Molino Naldoni.
https://dantelita.s22.upgates.shop/muka